Informatie

Informatie

Lidmaatschap

Voor dat je lid wordt wil je natuurlijk graag weten of dat het handboogschieten en onze vereniging je wel bevalt, kom gerust eens langs om een keer proef te schieten en te proeven aan de sfeer binnen onze vereniging.

Wanneer je overtuigd bent dat het schieten echt iets voor jou is dan kun je een aanmeldformulier vragen aan onze secretaris.

Training avonden

We hebben 2 trainingsavonden te weten:
– Maandagavond van 19:00 uur tot 20:30 voor de jeugd en 20:30 uur tot 23:00 uur voor de volwassenen.
– Donderdagavond van 20:00 uur tot 23:00 uur voor de volwassenen.

Contributie

Volwassenen: € 85,- per jaar
Jeugd (tot 18): € 53,50 per jaar

Een lidmaatschap bij de bond is niet verplicht, echter als je deel zou willen nemen aan de bondscompetities dan dien je wel lid te worden, kosten hier voor zijn:

Volwassenen: € 58,- per jaar
Jeugd: € 29,- per jaar

De contributie wordt per jaar betaald, je ontvangt hier voor in het begin van het jaar een factuur van onze penningmeester, mocht je gedurende het jaar opzeggen dan geldt geen teruggave van de contributie.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende functies en personen:

Voorzitter: Antoine Gruithuijzen
Secretaris: Bea Theeuwen
Penningmeester: Lothar Metternich
Bestuurslid: Dirk Vermulst
Bestuurslid: Hans Vreede

Functies:

Wedstrijdsecretaris: Hans Vreede